thương hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIC - AIC GROUP JSC


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIC - AIC GROUP JSCNhóm các công ty thuộc AIC được tổ chức theo mô hình mẹ - con gồm Công ty cổ phần tập đoàn AIC đóng vai trò công ty mẹ và các công ty thành viên là :

- Công ty TNHH tin học điện tử công trình tiên tiến AIC

- Công ty cổ phần thương mại AIC

- Công ty TNHH chiếu sáng điện tử ứng dụng

- Công ty TNHH thương mại và tin học ứng dụng

- Công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software, liên doanh giữa Tập đoàn AIC và Tập đoàn công nghiệp KUBO & công ty KBS của Nhật Bản.

- Trung tâm bảo hành Bosch tại Việt Nam 

Công ty cổ phần tập đoàn AIC ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện: kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ, cũng như mô hình tổ chức, số lượng nhân sự... Sự phát triển đó thể hiện một tầm nhìn đúng của Ban lãnh đạo, chiến lược kinh doanh sắc bén và khả năng gắn kết các thành viên trong cùng một tập thể.

Hội đồng quản trị tập đoàn AIC :

Chủ tịch
: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Các ủy viên : Ông Nguyễn Hữu Bình
Ông Nguyễn Mạnh Cường
Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Các thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn AIC :

- Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC
Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Kế toán trưởng: Bà Trần Thu Thủy

- Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học điện tử công trình tiên tiến AIC
Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Minh Thủy
Phó Giám đốc: Bà Trần Việt Hoa
Kế toán trưởng: Bà Vương Thị Thanh Hương

- Công ty Cổ phần thương mại AIC
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Tuấn
Phó Giám đốc: Bà Ngô Mai Giang
Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thoan

- Công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu sáng điện tử ứng dụng
Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Bình
Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng: Nguyễn Mai Anh

- Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tin học ứng dụng
Giám đốc: Đàm Y Linh
Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng : Đàm Diệu Loan

Lãnh đạo các đơn vị liên doanh liên kết :

- Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phần mềm AKB software
Giám đốc: Ông Nobuhiko Suetsugu
Kế toán trưởng: Ông Trịnh Văn Việt

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghệ AIC
Tổng giám đốc: PGS. TS. Lê Anh Dũng
Kế toán trưởng: CNKT Bà Nguyễn Thị Thu Hà

 


hotNhóm các công ty thuộc AIC được tổ chức theo mô hình mẹ - con gồm Công ty cổ phần tập đoàn AIC đóng vai trò công ty mẹ và các công ty thành viên là :

- Công ty TNHH tin học điện tử công trình tiên tiến AIC

- Công ty cổ phần thương mại AIC

- Công ty TNHH chiếu sáng điện tử ứng dụng

- Công ty TNHH thương mại và tin học ứng dụng

- Công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software, liên doanh giữa Tập đoàn AIC và Tập đoàn công nghiệp KUBO & công ty KBS của Nhật Bản.

- Trung tâm bảo hành Bosch tại Việt Nam 

Công ty cổ phần tập đoàn AIC ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện: kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ, cũng như mô hình tổ chức, số lượng nhân sự... Sự phát triển đó thể hiện một tầm nhìn đúng của Ban lãnh đạo, chiến lược kinh doanh sắc bén và khả năng gắn kết các thành viên trong cùng một tập thể.

Hội đồng quản trị tập đoàn AIC :

Chủ tịch
: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Các ủy viên : Ông Nguyễn Hữu Bình
Ông Nguyễn Mạnh Cường
Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Các thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn AIC :

- Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC
Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Kế toán trưởng: Bà Trần Thu Thủy

- Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học điện tử công trình tiên tiến AIC
Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Minh Thủy
Phó Giám đốc: Bà Trần Việt Hoa
Kế toán trưởng: Bà Vương Thị Thanh Hương

- Công ty Cổ phần thương mại AIC
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Tuấn
Phó Giám đốc: Bà Ngô Mai Giang
Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thoan

- Công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu sáng điện tử ứng dụng
Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Bình
Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng: Nguyễn Mai Anh

- Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tin học ứng dụng
Giám đốc: Đàm Y Linh
Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng : Đàm Diệu Loan

Lãnh đạo các đơn vị liên doanh liên kết :

- Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phần mềm AKB software
Giám đốc: Ông Nobuhiko Suetsugu
Kế toán trưởng: Ông Trịnh Văn Việt

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghệ AIC
Tổng giám đốc: PGS. TS. Lê Anh Dũng
Kế toán trưởng: CNKT Bà Nguyễn Thị Thu Hà

 Doanh nghiệp lân cận