thương hiệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ


CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

LỊCH SỬ

Tiền thân của Công ty Thủy sản Minh Phú là một doanh nghiệp tư nhân. Nó được thành lập vào ngày 14 Tháng Mười Hai 1992. Sau 20 năm phát triển liên tục, cho đến nay Minh Phú đã trở thành một trong những công ty thủy sản hàng đầu với doanh thu xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới.

Mốc QUAN TRỌNG

Từ 1992 - 2001: Doanh nghiệp tư nhân; Từ 2002 - 2006: Công ty TNHH.

Trong năm 2006, có rất nhiều điểm mốc quan trọng để Minh Phú chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới này. Trong tháng 7 năm 2006, Minh Phú đã thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân để công ty cổ phần, cổ phiếu của công ty được niêm yết trên TTCK Việt Nam. Trong năm 2006, Công ty cũng đã thành lập một quá trình vòng tròn đầy đủ từ sản xuất tôm ăn các sản phẩm sinh học, tôm thương mại và chế biến xuất khẩu. Đây là bước tiến đáng kể trong các yêu cầu nghiêm ngặt cạnh tranh và nghiêm khắc của thị trường. Hiện nay, Minh Phú thành viên của Tổng công ty như sau:

01.
Thủy sản Minh Quí Công ty Chế biến
02.
Minh Phát chế biến thủy sản Công ty TNHH
03.
Minh Phú - Kiên Giang thủy sản Công ty TNHH
04.
Thủy sản Minh Phú Ấu trùng Công ty TNHH
05.
Minh Phú - Hậu Giang hải sản giống Công ty Chế biến
06.
Minh Phú sinh học Sản phẩm Công ty Chế biến
07.
Minh Phú sinh thái tôm ăn Công ty TNHH
08.
Hoa Kỳ Công ty Mseafood ty
09.
Minh Phú - Lộc An Breading hải sản - Trồng Công ty TNHH

 

 

 


hot

LỊCH SỬ

Tiền thân của Công ty Thủy sản Minh Phú là một doanh nghiệp tư nhân. Nó được thành lập vào ngày 14 Tháng Mười Hai 1992. Sau 20 năm phát triển liên tục, cho đến nay Minh Phú đã trở thành một trong những công ty thủy sản hàng đầu với doanh thu xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới.

Mốc QUAN TRỌNG

Từ 1992 - 2001: Doanh nghiệp tư nhân; Từ 2002 - 2006: Công ty TNHH.

Trong năm 2006, có rất nhiều điểm mốc quan trọng để Minh Phú chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới này. Trong tháng 7 năm 2006, Minh Phú đã thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân để công ty cổ phần, cổ phiếu của công ty được niêm yết trên TTCK Việt Nam. Trong năm 2006, Công ty cũng đã thành lập một quá trình vòng tròn đầy đủ từ sản xuất tôm ăn các sản phẩm sinh học, tôm thương mại và chế biến xuất khẩu. Đây là bước tiến đáng kể trong các yêu cầu nghiêm ngặt cạnh tranh và nghiêm khắc của thị trường. Hiện nay, Minh Phú thành viên của Tổng công ty như sau:

01.
Thủy sản Minh Quí Công ty Chế biến
02.
Minh Phát chế biến thủy sản Công ty TNHH
03.
Minh Phú - Kiên Giang thủy sản Công ty TNHH
04.
Thủy sản Minh Phú Ấu trùng Công ty TNHH
05.
Minh Phú - Hậu Giang hải sản giống Công ty Chế biến
06.
Minh Phú sinh học Sản phẩm Công ty Chế biến
07.
Minh Phú sinh thái tôm ăn Công ty TNHH
08.
Hoa Kỳ Công ty Mseafood ty
09.
Minh Phú - Lộc An Breading hải sản - Trồng Công ty TNHH

 

 

 Doanh nghiệp lân cận